Mindcrafting is een manier van denken om van een fixed mindset naar een growth mindset te gaan en te kunnen groeien als werkgever naar een duurzame en innovatieve onderneming. De tools aangereikt op deze website zijn onderdeel van het trainingsprogramma en stellen we graag ter beschikken.

Vitaliteit en ondernemen

Mockup Mindcrafting Iot
Mockup Mindcrafting Iot

Verbinding

Een vitale werkgever staat niet als eiland op zich in een organisatie ook al heeft hij een visie over vitaliteit. De kunst is om te herkennen welke aspecten belangrijk zijn en waarop je voor je zelf en in het collectief (team/organisatie) invloed hebt. De kracht van de vitale werkgever in de organisatie zit in verbinding. Verbinding tussen team, tussen de top en werkvloer, verbinding met de omgeving.

Download document
Mindcrafting Oplossingen
mindcrafting-oplossingen

Oplossingsgericht communiceren

Oplossingsgericht denken ligt grotendeels in het taalgebruik zodat we als werkgever/team vlugger de doelstellingen weten te bereiken. Taalgebruik als een respectvolle en open-minded houding waarbij we niet focussen op het probleem, maar de oplossingen. Voor wie is dit een uitdaging? Hoe is dit een uitdaging? Wat doe we nu al om hiermee om te gaan? Over welke kwaliteiten beschik we om deze nieuwe uitdaging aan te gaan?

Download document
Mindcrafting Demo
mindcrafting-demo

Vertrekken vanuit STERKTE, vermijden van NIET

Waarom slagen zo weinig mensen, teams en bedrijven/organisaties er niet in om het volle potentieel te ontwikkelen? Heel dikwijls vertrekken we niet vanuit eigen kracht en mogelijkheden, maar vergelijken we ons met anderen en zetten we ons vast in wat we nog niet hebben, niet zijn,… Het woordje NIET klinkt hard en krijgt een ontzettend effect van een neerwaartse spiraal op alles wat we verder ondernemen. Juist daarom is als doel en vertrekpunt een open mindset het fundament. Het nagaan waarin jij als individu, als team en als organisatie het verschil kan maken!

Download document
Welbevinden
welbevinden

Welbevinden

Digitale groei op welzijn wordt weerspiegeld in online gedrag dat vreugde, betekenis, groei, zelfexpressie en inspiratie brengt.

Belangrijke karakteristieken:

  • Vreugde ervaren bij het gebruik van digitale applicaties
  • Een gevoel van doel en betekenis hebben bij het gebruik van digitale applicaties
  • Digitale applicaties gebruiken om zelfexpressie en creativiteit te bevorderen
  • Inspiratie en optimisme ervaren bij het online ondernemen
Download document

Over ons

Onderzoekers aan het Expertisecentrum Businessmanagement van de VIVES Hogeschool

Ingrid Frenier

Master communicatiewetenschappen, pedagoog & onderzoeker aan VIVES Hogeschool. Practitioner in ‘Oplossingsgericht Werken in Pedagogiek, Begeleiding en Coaching’, Korzybski Instituut. Erkende bemiddelaar in handels en ondernemingszaken.

Mindcrafting 611
mindcrafting-611

Kurt Vroman

Master in de theologie en filosofie

master NLP-practitioner.

ICF PCC gecertificeerd coach

Docent bedrijfsethiek & onderzoeker aan VIVES Hogeschool.

Erkende stress en burn-out coach.