Mindcrafting 598
mindcrafting-598

Onderzoek en trainingsprogramma

Externe INVLOED

De verandersnelheid, de onvoorspelbaarheid, de digitalisering, de duurzaamheid, een algemeen maatschappelijke waardentransformatie, … Veel externe invloeden grijpen ons bij de keel. We besteden een groot en belangrijk deel van ons leven aan onze job. We hebben er dus alle baat bij dat we ons ook op de werkvloer goed in ons vel voelen!

Maar welke rol speelt de werkgever en de omgeving hierin? Wat is de impact van een vitale werkgever, een vitale organisatie/context en een positief toekomstbeeld?

Interne VERANDERING

Waarom slagen zo weinig mensen, teams en bedrijven/organisaties er niet in om het volle potentieel te ontwikkelen? Heel dikwijls vertrekken we niet vanuit eigen kracht en mogelijkheden, maar vergelijken we ons met anderen en zetten we ons vast in wat we nog niet hebben, niet zijn,… Het woordje NIET klinkt hard en krijgt een ontzettend effect van een neerwaartse spiraal op alles wat we verder ondernemen. Juist daarom is als doel en vertrekpunt een open mindset het fundament. Het nagaan waarin jij als individu, als team en als organisatie het verschil kan maken!

Mindcrafting

“Mindcrafting is een concept ontwikkeld door onderzoekers Ingrid Frenier en Kurt Vroman en vormde het centrale onderwerp van een tweejarig projectgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) van het expertisecentrum Businessmanagement van de VIVES Hogeschool.”

Dit projectmatig wetenschappelijk onderzoek van VIVES beoogt om meer inzicht te verkrijgen in de vitaliteitssituatie en de mindset van de ZKOwerkgever. Hiervoor zullen een aantal case studies worden uitgevoerd waarbij gezocht wordt naar een link tussen de mindset en de vitaliteit van de werkgever, als zelfstandige ondernemer of in een ZKO. Voor deze ZKO werkgevers zullen tools ter beschikking gesteld worden die toelaat om hun eigen vitaliteitssituatie op een eenvoudige wijze in kaart te brengen.

ZKO = zeer kleine onderneming

Over ons

Onderzoekers aan het Expertisecentrum Businessmanagement van de VIVES Hogeschool

Ingrid Frenier

Master communicatiewetenschappen, pedagoog & onderzoeker aan VIVES Hogeschool. Practitioner in ‘Oplossingsgericht Werken in Pedagogiek, Begeleiding en Coaching’, Korzybski Instituut. Erkende bemiddelaar in handels en ondernemingszaken.

Mindcrafting 611
mindcrafting-611

Kurt Vroman

Master in de theologie en filosofie

master NLP-practitioner.

ICF PCC gecertificeerd coach

Docent bedrijfsethiek & onderzoeker aan VIVES Hogeschool.

Erkende stress en burn-out coach.